بعد از گذشت چندی از زحمات تیم طراحی به پیشنهاد دوستان شروع به داستان برای گالری وان تیک کالا و پروژه پست های اینستا گرام و واتساپ داریم .که میخواهیم در قالب یه مسابقه و مطرح کردن وبلاگ نویسان جوان با ذکر نام این عزیزان به طور جدی به این موضوع بپردازیم .از پایه با هم هستیم .