درباره ما

فروشگاه وان تیک کالا در صدد خدمات و فروش محصولات پل ارتباطی بین تامین کننده و مشتری خواهد بود تا تمامی حقوق بین این عزیزان به درستی تقسیم شده و کلی منشور حقوق رعایت شود. و با ارتباط ساده با تامین کننده و عقد قرارداد دو طرفه یا همان برد برد.شکل ساده فروش به اجرا در اورد..

و از تمامی صنوف و متقاضیان کار و جوانان درخواست همکاری داریم.

با تشکر:مهدی لاری پور طهرانی