سلام.

با اولین طرح مدیر جدید کودک وان تیک کالا .این پیشنهاد و ایده هدیه فروشگاه اینترنتی ما شد.

یادمه چند روز قبل پای مشورت با تیم خوب تبلیغات تصمیم بر این شد .برای ایجاد رقابت سالم .و طرح نوآوری در گالری وان تیک کالا یه عکس بعنوان یادبود و قدردانی.از مشتریان وصاحبین فروشگاه های و تامین کننده هامون داشته باشیم.

این طرح می‌تونه معرف خوبی برای این کسبه بحساب بیاد.و طرح بزرگ همکاری با تامین کننده ها که رسالت اولیه وبگاه وان تیک کالا هم بوده و هست بجا بیاوریم.

حتی از مشتریان درخواست داریم تا صدای زنگ  رضایت مشتری بصدا دربیارن و با ویدیو های ارسالی خود برای وان تیک کالا و مشتریان جدید حاشیه امنیت خرید فراهم کنند و ما هم به پاس زحمات به قید قرعه در اولین زمان مناسب قدردان باشیم.