یه ساعت های  از زندگی می‌تونه به تفریح .به مطالعه.به دسته جمعی و دور همی های خانوادگی .و دوستان سپری بشه .و یا می‌تونه پشت ترافیک میدان شهر یا چهار راه های شهر شلوغ با اتلاف انرژی و سرمایه و کلی اعصاب خرابی بگذره.

من اصن نمی‌گم می‌تونه مسیر زندگی عوض بشه .با یه تصادف .یه بی احتیاطی .اما میشه جایگزین این شهر شلوغ به فروشگاه اینترنتی وان تیک‌کالا سپرد.

ادامه در وبلاگ بعدی..